GANDHARVA MAHAVIDYALAYA, PUNE

Faculty

Mr Pramod Marathe

Mrs Parineeta Marathe

Mrs Bhakti Page
Mrs Anjali Vaidya
Mr Devendra Patwardhan
Mr Vinay Chitrav
Mrs Kirti Kasture
Mr  Anup Gaikwad
Mr  Nikhil Salwekar
Mr Vishwanath Gosavi
Mrs Vibhavari Parchure
Ms Pranali Kale


Office Staff 


Mr. Amod Kulkarni

Mrs  Parimala Ranade

Mrs Anjali Chavan

Mrs Kanchan Matri Bajaj

Mrs Neelima Kurande

Mrs Amruta Sant

 

Testimonial