GANDHARVA MAHAVIDYALAYA, PUNE

Faculty

Mr. Pramod Marathe

Mrs. Parineeta Marathe

Mr.Suresh Nerekar

Mr. Manohar Dabke
Mrs. Bhakti Page
Mrs. Anjali Vaidya
Mrs. Ashwini Admane
Mr.Devendra Patwardhan
Mr. Nikhil Salwekar
Mr. Anup Gaikwad
Mr. Ishwar Ghorpade
Mr. Yogada Deshpande
Mrs.Kavita Tikekar
Ms. Manisha Joshi
Ms.Aditi Garade

Office Staff  :

Mr. Amod Kulkarni

Mrs. Vibhavari Parchure

Ms. Snehal Davalbhakta

Mrs. Anjali Chavan

 

 

Testimonial