GANDHARVA MAHAVIDYALAYA, PUNE

Trustees

 

Mr. Sawant Vivek, President


Mr. Apte Ravindra, Vice-President


Mr. Uchgaonkar Mohan, Treasurer


Mr. Marathe Pramod, Secretary


Mrs. Marathe Parineeta, Assistant Secretary


Mrs. Shikarpur Soniya, Member


Mr. Medhekar Achyut, Member


Mr. Kulkarni Amod, Member


Mrs. Apte Arti, Member 

 

Testimonial