GANDHARVA MAHAVIDYALAYA, PUNE

  • Home  >
  • ViViDa Smruti Sangeet Samaroha 2019

ViViDa Smruti Sangeet Samaroha 2019

On 21st, 22nd and 23rd November, 2019 at

Vishnu Vinayak Swara Mandir at Gandharva Mahavidyalaya, Pune.

 
Thursday, 21st Nov 2019 : Pt Sanjeev Abhyankar ( Vocal ) 
 
Friday, 22nd Nov 2019 : Pt Sudhir Nayak ( Harmonium ) 
 
Saturday, 23rd Nov 2019 : Pandita Manisha Sathe ( Kathak ) 
 

Awards will be given to the stalwarts in Hindustani Classical Music :

1) "Pandit Vishnu Digambar Paluskar" Sangeet Shikskak Gaurav Puraskar  - Pandita Manisha Sathe
 
2) "Pandit Vinayakrao Patwardhan" Jeevan Gaurav Puraskar - Shri K G Dharmadhikari ( 'Ganavardhan' )
 
3) "Pandit G L samant" Sangatkar Puraskar - Pt Arvindkumar Azad
 
4) "Pandit Govindrao Tembe" Sangatkar Puraskar  - Pt Ajay Parad
 
 

Testimonial