GANDHARVA MAHAVIDYALAYA, PUNE

MShop

C D Based on book Published by Gandharva Mahavidyalaya,Pune

Useful for Students: in Addition to teacher’s Guidance or Where teacher’s guidance or where teachers is not available

Madhyama Pratham Harmonium Book

M R P: Rs 170/-

Rag – Hamir, Asawari, Malkauns, Shankara, Mand, Deskar, Kalyan, Bhairav, Bihag, Bageshri
By - Mr. Pramod Marathe, Mrs. Parineeta Marathe

Madhyama Pratham Vocal

M R P: Rs 150/-

Rag – Hamir, Asawari, Malkauns, Shankara, Mand, Deskar, Kalyan, Bhairav, Bihag, Bageshri
By - Mrs. Parineeta Marathe, Shri Manohar Dabke, Mrs. Anuya Gune, Mrs. Sangeeta Mate

Madhyama Poorna Harmonium Book

M R P: Rs 70/-

Rag – Puriya dhanashri, Bhimpalas, Bahar, Kalingada, Kamod, Hindol, Chhayanat, Asawari, Jajaywanti, Bhairavi

By - Mr. Pramod Marathe, Mrs. Parineeta Marathe

Prarambhik – Praveshika Pratham Harmonium Book

M R P: Rs 100/-

Raaga – Bhup, Kafi, Kalyan, Khamaj, Bhimpalas, Bageshri, Durga, Des

By - Mr. Pramod Marathe

Prarambhik Harmonium CD

M R P: Rs 120/-

Singer : Mrs. Aparna Gurav

Production-In-Charge : Mrs. Parineeta Marathe.

Praveshika Pratham Harmonium CD

M R P: Rs 120/-

Singer : Mrs. Aparna Gurav

Production-In-Charge : Mrs. Parineeta Marathe.

Praveshika Poorna Harmonium Book

M R P: Rs 80/-

Raaga – Dhani, Bhairav, Patdeep, Tilang, Kedar, Alheya Bilaval, Bihag, Tilakkamod, Pilu, Sarang
By - Mr. Pramod Marathe

Praveshika Poorna Harmonium CD – Part 1

M R P: Rs 120/-

Singer : Mr. Harshad Dongare
Production-In-Charge : Mrs. Parineeta Marathe.

Praveshika Poorna Harmonium CD – Part 2
(All Ragas with Alap and Tanas)

M R P: Rs 120/-

Singer : Mr. Harshad Dongare
Production-In-Charge : Mrs. Parineeta Marathe.

Vishard Pratham Harmonium Book

M R P: Rs 120/-

Rag – Miya Malhar, Multani, Darbari Kanada, Bilawal, Bhoop, Puriya, Bibhas, Basant, Jaunpuri, Goudsarang, Zinzoti, Adana, Jaunpuri – Chatrang, MiyaMalhar – Dhurpad, Adana-Dhamar, Miya Malhar - Tarana

Prarambhik – Praveshika Poorna Kathak Book

M R P: Rs 150/-

By : Mrs. Parineeta Marathe, Mrs. Madhuri Apte
By : Mrs. Parineeta Marathe, Mrs. Madhuri Apte

Prarambhik – Praveshika Poorna Kathak CD -

M R P: Rs 150/-

Padhant , Nritya : Mrs. Madhuri Apte
Production-In-Charge : Mrs. Parineeta Marathe.

Prarambhik – Praveshika Poorna Tabla Book - (Marathi)

M R P: Rs 50/-

By : Nitin Pore, Suresh Nerekar, Ganesh Tanavde

TABLA (Introductory Study Material For The Beginner)

M R P: Rs 120/-

By : Nitin Pore, Suresh Nerekar, Ganesh Tanavde

Madhyama Pratham Vocal

M R P: Rs 150/-

Rag – Hamir, Asawari, Malkauns, Shankara, Mand, Deskar, Kalyan, Bhairav, Bihag, Bageshri
By - Mrs. Parineeta Marathe, Shri Manohar Dabke, Mrs. Anuya Gune, Mrs. Sangeeta Mate

Madhayama Pratham Vocal CD – 1,2,3 (All Ragas with Alap, Boltan and Tanas)

M R P: Rs 300/-

Singer : Mrs. Sangeeta Mate, Mrs. Bhakti Page, Mrs. Aparna Gurav
Production-In-Charge : Mrs. Parineeta Marathe.

Prarambhik – Praveshika Pratham Vocal CD

M R P: Rs 200/-

Singer : Mrs. Sangeeta Mate
Production-In-Charge : Mrs. Parineeta Marathe.

Prarambhik – Praveshika Pratham Vocal Book

M R P: Rs 80/-

Rag – Bhoop, Bageshri, Bhimpalas, Kafi, Khamaj, Durga, Kalyan (Yaman)

Praveshika Poorna Vocal Book

M R P: Rs 100/-

Rag – Dhani, Bhairav, Patdeep, Tilang, Kedar, Alheya Bilaval, Bihag, Tilakkamod, Pilu, Sarang
By Mrs. Parineeta Marathe

Praveshika Poorna Vocal CD – Part 1,2 (All Ragas with Alap and Tanas)

M R P: Rs 200/-

Singer : Mrs. Anuya Gune
Production-In-Charge : Mrs. Parineeta Marathe.

Testimonial